UMCS Lublin

sdg

Інформація про університет:

Концепція навчання в університеті ім. Марії Склодовської-Кюрі у Любліні базується на наукових дослідженнях видатних спеціалістів та спрямована на отримання студентами практичних вмінь та навиків. Освітня програма враховує світові напрями розвитку науки та актуальніі потреби сучасного ринку праці. Підтвердженням цього є отримані університетом нагороди: «ВНЗ приязний працедавцям» та «Кузня лідерів». Розширення освітніх пропозицій новими актуальними напрямками та спеціальностями, введення занять англійською мовою мають на меті створення привабливої освітньої пропозиції як для польських студентів, так і для студентів з інших країн. Серед нових напрямків навчання необхідно відзначити східноєвропейський напрямок навчання, внутрішню безпеку, когнітивістику, історичний туризм, а також – інженерну справу: благоустрій та технічну фізику.
До послуг студентів університету ім. Марії Кюрі-Склодовської, кваліфікований педагогічний колектив та науково-дослідницька, дидактична і спортивна бази, що постійно модернізуються та вдосконалюються. Візитними картками університету є Аналітично-програмний центр передових технологій, реалізований у рамках проекту «Ecotech-Complex: людина, середовище, виробництво», а також Медійно-мистецька студія, облаштована радіо- та телевізійним обладнанням, мистецькою сценою, а також медійними кабінетами для проведення дидактичних занять.
Сучасний навчальний заклад, яким є УМКС, не може функціонувати без активності самих студентів — для яскравого та насиченого студентського життя, при університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської функціонує понад 150 наукових гуртків і студентських організаціяй, музичних і танцювальних колективів, спортивних команд різних напрямків, де студенти можуть реалізувати свої таланти та інтереси. Все це підтверджує високий соціально-культурний рівень університету не лише у Люблінському воєводстві, а й в усій Польщі. Осередком студентської активності є Університетський центр культури «Хатка Жака» (Chatka Żaka) та Центр спорту фізичної культури.

Оплата за навчання:

БАКАЛАВРАТ (Одноразовий вступний внесок: 200 €)

Факультет

Спеціальність

Стаціонар

Заочна

Біологія

Біологія медична

1300 €

Біологія загальна ,та експерементальна

1300 €

Мікробіологія

1300 €

Біохімія

1300 €

Педагогічна підготовка з біології

1300 €

Біотехнологія

Біотехнології

1500 €

Географія

Управління георізноманіттям

1500 €

Геомоніторинг з екофізіографією

1500 €

Картографія з геоінформацією

1500 €

Організація соціально-економічного простору

1500 €

Гідрометереологія

1500 €

Туризм та відпочинок

Екотуризм

2000 €

Організація та функціонування туризму

2000 €

Туризм та рекреація

2000 €

Готельний бізнес

2000 €

Управління туристичними ресурсами

2000 €

Просторова економіка

Просторове планування

1300 €

Управління та реструктуризація

1300 €

Ландшафтний дизайн

1300 €

Хімія

Хімічна аналітика

2000 €

Основна та прикладна хімія

2000 €

Хімія біоактивних та косметичних речовин

2000 €

Криміналістична хімія

2000 €

Математика

Біоматематика

2000 €

Фінансова та страхова математика

2000 €

Математика в інформатиці

2000 €

Теоритична математика та її застосування

2000 €

Статистичний аналіз даних

2000 €

Застосування математики

2000 €

Фізика

Астрофізика

2000 €

Ядерна безпека та радіологічна охорона

2000 €

Молекулярна та медична біофізика

2000 €

Експерементальна фізика

2000 €

Фізика навколишнього середовища

2000 €

Інформатична фізика

2000 €

Теоретична фізика

2000 €

Нанотехнології

2000 €

Інформатика

Проектування та програмування інформаційних систем

2000 €

Інформаційні технології

2000 €

Адміністрація

Адміністрація

1500 €

Внутрішня безпека

Внутрішня безпека

1500 €

Польська філологія

Редакторсько-видавнича

1250 €

Редакторська

1250 €

Логопедична

1250 €

Театральна

1250 €

Росієзнавство

Росієзнавство

1250 €

Славістика

Балканська

1250 €

Туристично-культурна

1250 €

Філологія українська

Українська мова в бізнесі

1250 €

Англійська філологія

Філологія англійська

1250 €

Германістика

Германістика

1250 €

Романістика

Перекладач

1250 €

Французька мова з італійською

1250 €

Італійська мова з французькою

1250 €

Французька мова з другою іноземною мовою на вибір

1250 €

Російська філологія

Російська мова в бізнесі

1250 €

Іспанська філологія

Іспанська мова з португальською

1250 €

Португальська з іспанською мовою

1250 €

Іспанська мова з журналістикою ,туризмом або єкропейськими відносинами

1250 €

Лінгвістично-традиктологічна іспанська мова

1250 €

Португальська мова з журналістикою,туризмом або єропейськими відносинами

1250 €

Прикладна лінгвістика

Англійська мова з німецькою

1250 €

Англійська мова з російською

1250 €

Англійська мова з французькою

1250 €

Німецька мова з англійською

1250 €

Інформація в електронному суспільстві

Інформація в електоронному суспільстві

1250 €

Історія

Історія педагогіки

1250 €

Комерціалізація історичного знання

1250 €

Редакційна історія

1250 €

Управління національною спадщиною та історична культура

1250 €

Археологія

Археологія

1250 €

Архивістика та сучасне управління інформаційними записами

Архівістика

1250 €

Сучасне управління документацією

1250 €

Наукова інформація та бібліотекарство

Наукова інформація та бібліотекарство

1250 €

Культурознавство

Анторопологічно-фольклоростична

1250 €

Театрологічне і фольклорознавство

1250 €

Засоби масової інформації (ЗМІ)

1250 €

Історія культури

1250 €

Критика і менеджмент в мистецтві

1250 €

Етнологія

Етнологія

1250 €

Економіка

Міжнародний бізнес

1300 €

Економіка органів самоврядування та регіональний розвиток

1300 €

Фінанси та бухгалтерський облік

Банківська справа та фінансові ринки

1300 €

Фінанси та податки

1300 €

Бухгалтерський облік на підприємстві

1300 €

Менеджмент

Реклама та сучасні форми маркетингових комунікацій

1300 €

Управління людськими ресурсами

1300 €

Педагогіка

Дошкільна педагогіка

1500 €

Охорона здоров`я та реабілітація

1500 €

Опікунська педагогіка

1500 €

Охорона здоров`я та педагогічна терапія

1500 €

Анімація культурна

Анімація культурна

1500 €

Соціальна робота

Соціальна робота із сімєю

1500 €

Соціальна педагогіка

Олігофренопедагогіка

1500 €

Тифлопедагогіка

1500 €

Педагогіка ресоціалізації

1500 €

Філософія

Філософія

1250 €

Європеїстика

Європеїстика

1250 €

Релігієзнавство

Релігієзнавство

1250 €

Соціологія

Міжнародні відносини

1250 €

Культура та комунікації в соціальних зв`язках

1250 €

Сімейний помічник

1250 €

Місцева соціальна політика та публічне здоров`я

1250 €

Регіональний та місцевий розвиток

1250 €

Економічна соціологія

1250 €

Політологія

Політичне і медійне консультування

1250 €

Політичне лідество

1250 €

Самоуправління та регіональна політика

1250 €

Міжнародні відносини

Міжнародна безпека

1250 €

Східноєвропейські дослідження

1250 €

Європейська інтеграція

1250 €

Дослідження тихоокеанського регіону

1250 €

Східноєвопейські дослідження

Східноєвропейські дослідження

1250 €

Журналістика та засоби масової інформації

Політичний маркетинг

1250 €

Мас-медіа

1250 €

Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва

Графіка

1750 €

Скульптура і просторові форми

1500 €

Малярство

1500 €

Фотографія

1500 €

Різьблення та просторові форми

1500 €

Мистецька освіта в галузі музики

Художня освіта в галузі музики

1800 €

Джаз та естрадна музика

Вокальне виконання

2000 €

Інструментальне виконання

2000 €

Логістика

Міжнародна логістика

1300 €

Логопедія і аудіологія

Логопедія і аудіологія

1250 €

Історичний туризм

Історичний туризм

1250 €

Когнітивістика

Когнітивістика

1250 €

Економічна аналітика

Економічна аналітика

1300 €

Живопис (неподільна магістратура термін навчання — 5 років)

Станковий живопис

1500 €

Художні засоби

1500 €

Графіка (неподільна магістратура термін навчання — 5 років)

Цифрова графіка

1750 €

Графічний живопис

1750 €

Графіка і візуальне проектування

1750 €

Мистецтво і мультимедійні технології

1750 €

МАГІСТРАТУРА

Факультет

Спеціальність

Стаціонар

Заочна

Росієзнавство

Росієзнавство

1250 €

Біологія

Мікробіологія

1500 €

Біохімія

1500 €

Загальна та експерементальна біологія

1500 €

Біотехнологія

Загальна біотехнологія

1500 €

Медична біотехнологія

1500 €

Географія

Просторове планування

1500 €

Картографія і геоінформація

1500 €

Кліматографія та водні ресурси

1500 €

Моделювання середовища — реконструкція та прогнози

1500 €

Регіональний розвиток

1500 €

Геозабруднення в людському середовищі

1500 €

Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища

1250 €

Хімія

Хімічна аналітика

2000 €

Основна та прикладна хімія

2000 €

Хімія біоактивних та косметичних речовин

2000 €

Криміналістична хімія

2000 €

Математика

Фінансова та страхова математика

2000 €

Статистичний аналіз даних

2000 €

Застосування математики

2000 €

Теоритична математика

2000 €

Біоматематика

2000 €

Інформатична математика

2000 €

Математика з інформатикою(викладацька спеціальність)

2000 €

Фізика

Сучасна прикладна фізика

2000 €

Теоритична фізика

2000 €

Інформатика

Проектування та програмування інформаційних систем

2000 €

Інформаційні технології

2000 €

Адміністрація

Адміністрація

1500 €

Туризм та відпочинок

Туризм та рекреація

2000 €

Геотуризм

2000 €

Дитячий та молодіжний туризм

2000 €

Планування та управління в туризмі та рекреації

2000 €

Внутрішня безпека

Внутрішня безпека

1500 €

Польська філологія

Логопедія

1250 €

Педагогічна освіта

1250 €

Медіознавство

1250 €

Театрально-фільмознавча

1250 €

Видавнича

1250 €

Славістика

Переклад

1250 €

Філологія українська

Переклад

1250 €

Російська філологія

Переклад

1250 €

Англійська філологія

Англійська філологія

1250 €

Романістика

Французька традиктологічна

1250 €

Французька мова педагогічна

1250 €

Португальська мова педагогічна

1250 €

Іспанська мова педагогічна

1250 €

Германістика

Германістика

1250 €

Прикладна лінгвістика

Англійська мова з німецькою

1250 €

Англійська мова з російською

1250 €

Німецька мова з англійською

1250 €

Англійська мова з французькою

1250 €

Історія

Архівна історія

1250 €

Педагогічна історія

1250 €

Історична спадщина регіону

1250 €

Археологія

Археологія

1250 €

Наукова інформація та бібліотекарство

Наукова інформація та бібліотекарство

1250 €

Культурознавство

Мистецтво і туризм

1250 €

Фольклористика та етнологія

1250 €

Критика і просування образотворчого мистецтва

1250 €

ЗМІ та популярна культура

1250 €

Економіка

Міжнародна економіка

1500 €

Соціальна політика,розвиток та соціальне забезпечення

1500 €

Економічні системи

1500 €

Фінанси та бухгалтерський облік

Аудит та бухгалтерський облік

1500 €

Інвестиції капіталу

1500 €

Фінансовий менеджмент

1500 €

Громадські податки та фінанси

1500 €

Фінансовий радник

1500 €

Менеджмент

Стратегічний бренд менеджмент

1500 €

Інформаційні системи і бізнес-адміністрування

1500 €

Управління соціальним капіталом

1500 €

Управління компаніями та громадськими організаціями

1500 €

Педагогіка

Дошкільна педагогіка

1500 €

Охорона здоров`я та реабілітація

1500 €

Охорона здоров`я та педагогічна терапія

1500 €

Виховна педагогіка

1500 €

Аніматор і менеджер культури

1500 €

Загальне та особисте консультування

1500 €

Загальна педагогіка

1500 €

Спеціальна педагогіка

Тифлопедагогіка

1500 €

Педагогіка ресоціалізації

1500 €

Олігофренопедагогіка

1500 €

Соціальна робота

Соціальна робота із сімєю

1500 €

Філософія

Філософія

1250 €

Європеїстика

Європеїстика

1250 €

Релігієзнавство

Релігієзнавство

1250 €

Соціологія

Інноваційна економіка

1250 €

Загальна соціологія

1250 €

Соціологія міжцивілізаційного діалогу

1250 €

Соціологія міграції

1250 €

Прикладна соціологія

1250 €

Соціологія суспільного життя

1250 €

Соціологія здоров`я населення

1250 €

Політологія

Політичне і медійне консультування

1250 €

Політичне лідество

1250 €

Самоуправління та регіональна політика

1250 €

Міжнародні відносини

Дипломатія

1250 €

Міжнародні проекти

1250 €

Позаєропейське регіональне дослідження

1250 €

Східноєвопейські дослідження

Політичні системи в Східній Європі

1250 €

Регіональна співпраця в Східній Європі

1250 €

Журналістика та засоби масової інформації

Редакторська журналістика

1250 €

Журналістика on-line

1250 €

Publik relations

1250 €

Мистецька освіта в галузі музики

Керівник ансамблів

1800 €

Костельна музика

1800 €

АРТ-терапія

1800 €

Освіта та анімація в культурі

1800 €

Художня освіта в галузі образотворчого мистецтва

Скульптура і просторові форми

1500 €

Малярство

1500 €

Графіка

1750 €

Фотографія

1500 €

Різьблення та просторові форми

1500 €

Логістика

Логістичні системи

1500 €

Економічна аналітика

Економічна аналітика

1500 €